vlucht

 Advies en Projecten

Samen werken

De afgelopen jaren heb ik flink wat ervaring opgedaan met diverse advies- en ontwikkelprojecten. Mijn expertise ligt op verschillende gebieden. Zo adviseerde ik binnen een aantal grote projecten binnen de GGZ op het gebied van herstel, ervaringsdeskundigheid, stigma en cliëntgestuurde projecten. Ook werkte ik mee in een aantal projecten op het snijvlak van kunst & cultuur en zorg & welzijn. Het sociaal domein en wijkgerichte projecten zijn geen onbekend terrein. Ik richt me hier binnen met name op diversiteit, inclusie en participatie.

Ik denk en werk graag mee in kleine en grote projecten, ben innovatief, creatief en kritisch. Ik ben op verschillende manieren inzetbaar: als adviseur binnen project- en stuurgroepen en als interim team- of projectleider.